VarkensNET op bezoek bij Wroetvarkens

Op 25 mei j.l. vond de jaarlijkse studiedag voor docenten varkenshouderij plaats. Deze dag wordt al jaren georganiseerd door VarkensNET i.s.m. het CIV varkenshouderij.
 Elk jaar organiseren ze een dag op een locatie waar wat te zien is op gebied van varkenshouderij. Dit jaar hebben ze een bezoek gebracht aan het concept Wroetvarkens. Dit is een concept waar de vleesvarkens op strooisel gehuisvest zijn.
 
 Tijdens de ochtend zijn we in de stallen wezen kijken bij de familie Kok in Ane. Daar eerst een stal bezocht waar varkens gehouden worden  die voldoen aan het 1 ster predicaat van het Beter Leven-keurmerk van de dierenbescherming. Deze vleesvarkens krijgen meer ruimte en afleidingsmateriaal dan gangbare vleesvarkens.
 Naast deze stal heeft de familie Kok enkele jaren terug een volledig nieuwe stal gebouwd voor het Wroetvarkens concept. Ook het Wroetvarken concept heeft 1 ster van het Beter Leven Keurmerk. Het was voor de docenten echt verrassend om de verschillen te zien.
 Gert Kok de eigenaar en Jan Broenink (de aanjager van het concept) hielden samen met John Nijhof van C.A.V. Den Ham een enthousiaste rondleiding door de stallen.
 Vanuit de centrale gang gezien, worden de varkens voorin de hokken gevoerd. De vloer loopt iets schuin af naar achteren, richting de buitenmuren. Tegen de buitenmuur ligt een rooster met daaronder een mestafvoer installatie. In alle hokken was het verbazingwekkend schoon. De varkens mesten achterin en lopen mest door het rooster. Elke 3 a 4 dagen wordt er vanaf de centrale gang met een shoveltje schoon zaagsel voor in de hokken gedraaid.
 Docenten waren verbaasd hoe rustig de varkens reageerden als men over de hokafscheiding heen het hok in stapte. De varkenshouders gaven aan dat deze Wroetvarkens echt rustiger reageren op mensen.
 De algemene conclusie van docenten was, dit moet je ervaren (gezien, geroken en gevoeld) hebben om het echt te beoordelen.
 
 De middagsessie van deze dag vond plaats bij C.A.V. Den Ham in Den Ham. Na de lunch verzorgde Gert Bargeman directeur bij C.A.V. Den Ham een inleiding over deze coöperatie en waarom zij geloven in het Wroetvarken concept.
 Alle deelnemers van het Wroetvarken concept voeren van C.A.V. Den Ham.
 De heer Bargeman gaf aan dat het voer slechts een onderdeel van het concept is. Voor de kwaliteit en smaak van het vlees blijkt het in de praktijk belangrijk te zijn, dat de samenstelling van het voer niet teveel wijzigt. Bij een product als Wroetvarkensvlees is de beleving van de consument ook  een zeer belangrijk aspect. De grondstoffen keuze van de voedermiddelen is dus van wezenlijk belang. Behalve de invloed op de smaak en samenstelling van het vlees spelen er ook aspecten als regionaal geproduceerd en bijvoorbeeld vrij van gmo’s.
 
 Ben Gosschalk van familiebedrijf Gosschalk en vleesgroothandel Nauwxs gaf zijn visie op het concept vanuit de slachterij gezien. Met dit concept zijn we er in geslaagd om met varkenshouders en slagers een duidelijke meerprijs af te spreken voor de varkenshouders. De “doorwroetprijs” is losgekoppeld van de gangbare marktprijs. De ervaring leert dat de slagers echt de stallen bezocht moeten hebben om het verhaal enthousiast aan de klanten te kunnen overbrengen. Het blijft lastig om het totale wroetvarken in Nederland af te zetten. Sommige delen van het varken worden in Nederland nauwelijks verkocht.
 Het Wroetvarken heeft duidelijk meer beweging gehad. Daardoor is het vlees echt spierweefsel. Het bevat minder water, smaakt anders en het zit duidelijk vaster aan het been. Het uitbenen in de slachterij gaat daardoor moeilijker.
 Belangrijk voor de slagers is dat ze een stuk vlees kunnen leveren van constante kwaliteit. Daarom wordt er in de keten gewerkt met zelfde varken en zelfde voer.
 
 Jan Broenink heeft naast varkens een biologisch melkveebedrijf waar hij blaarkoppen melkt. Broenink is de motor achter het Wroetvarkenconcept. Hij vertelde gepassioneerd hoe hij tot het Wroetvarken concept gekomen is. Zijn locatie ligt naast een natuurgebied, hij realiseerde zich dat hij op een andere manier zou moeten produceren om op termijn bestaansrecht voor zijn bedrijf te behouden.
 Met de varkens is hij al jaren geleden begonnen met de Canadese strooiselstal. Samen met dierenbescherming en Jumbo is er toen gewerkt aan een keurmerk voor deze stal en kreeg de stal 1 ster voor dierenwelzijn. In de jaren daarna zijn de eisen voor 1 ster beter leven keurmerk nogal minder geworden.
 Jan Broenink is toen met concept naar de slagers gestapt. Dit heeft tot resultaat gehad dat nu het volledige Wroetvarkenconcept met behulp van Nauwxs via slagers afgezet wordt.
 Op het moment dat de markt het toelaat kan er een nieuwe wroetvarken producent toetreden.

03-06-2016 - Het Wroetvarken